Gold

İmtiyazlar

Gold paket

1200 AZN/illik

Təlimlərdə, beynəlxalq sertifikasiya proqramlarında endirim

20%

Treninq və seminarlarda pulsuz iştirak

3 nəfər , ildə 2 dəfə

Ödənişli konfrans və forumlarda endirim

20%

Ödənişlı konfrans və forumlarda pulsuz istirak

2 nəfər, il ərzində 1 dəfə

 Maliyyə işçilərinin pulsuz atestasiyası

 2 nəfər, il ərzində 1 dəfə

Finansist jurnalına pulsuz illik abunə

2 ədəd

Finansist jurnalında pulsuz reklam (il ərzində)

2 dəfə, 2 səh

Finansist jurnalında şirkət haqqında müxtəlif anonsların yerləşdirilməsi (il ərzində)

3 dəfə, 3 səh

Finansist jurnalında şirkət rəhbərliyi ilə müsahibələrin, şirkət haqqında təqdimatın yerləşdirilməsi (il ərzində)

2 dəfə, 8 səh

Müəssisənin maliyyə, mühasibat və vergi sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyyələr və dəstək

    Bəli