Komitələr
- Üzvlük və peşə etikası komitəsi
 
- Peşəkar təhsil komitəsi

- Mühasibat və Vergi uçotu Komitəsi

- Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları Komitəsi

- Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi