Keyfiyyət sistemi
Bütün proqramlar İmtahan və Kvalifikasiyalar üzrə Britaniya Orqanı tərəfindən akkreditə edilmir və tənzimlənir, bu da daha artıq standartlara, keyfiyyətə uyğunluğu təmin edir

Mərkəzin tərəfdaşları - Böyük Britaniyanın akkreditasiya almış (Ofqual- İngiltərənin Kvalifikasiya və İmtahanlar üzrə Tənzimləyici orqan) peşəkar təşkilatları kimi təhsil haqqında rəsmi sənəd vermək hüququna malikdir.

Həmçinin bu kvalifikasiyalar Böyük Britaniyanın Milli kvalifikasiyalar çərçivəsinə daxil olmuşdur

(The National Qualifications Framework)